Dziękujemy za udział w Akademii Animatora

Dziękujemy za udział w Akademii Animatora

Wczoraj zakończyliśmy cykl spotkań "Akademia Animatora"

Świętokrzyska młodzież spotkała się na platformie online z trenerem - Katarzyną Cukierską. Spotkania podzielono na 3 bloki tematyczne realizowane według harmonogramu.


4 i 5 grudnia spotkania były skupione wokół tematyki efektywnej komunikacji, zarządzania zespołem czy animacji lokalnej. Uczestnicy zgłębili pojęcie procesu komunikacji, dowiedzieli się czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna, dlaczego zarówno pierwsza jak i druga są niezbędne do efektywnej komunikacji. Ważnym punktem dla Uczestników szkolenia okazały się komunikaty typu „JA” oraz komunikaty typu „TY”. Kolejny element, który uczestnicy uznali za niezwykle cenny i użyteczny był temat podziału zadań w zespole.

W kolejnym bloku poruszony został temat narzędzi wykorzystywanych w pracy Animatora, nowych metod pracy z młodzieżą oraz ewaluacja pracy Animatora. W ramach tej części uczestnicy dowiedzieli się jak powinni planować swoje własne inicjatywy, jakie są fazy tworzenia kampanii społecznej oraz dowiedzieli się na czym polegają warsztaty Loesje. W tej części również młodzież pracowała  nad określaniem celu metodą SMART.

Ostatniego dnia cyklu szkoleniowego (17 grudnia) młodzież technicznie przygotowywała się do organizacji profesjonalnej debaty oraz poznała tajniki sztuki wystąpień publicznych. Mieli oni możliwość szczegółowo poznać zasady debaty oksfordzkiej, ale również poznali różne techniki konsultacji społecznych. Kwestia, która szczególnie spodobała się młodym ludziom tego dnia to określenie debaty jako narzędzia do konsultacji.