O wnioskodawcy

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet (EPI) jest dynamiczną organizacją pozarządową z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów "młodzieżowych". Zakres działalności EPI to przede wszystkim projekty edukacyjne i szkoleniowe adresowane do osób młodych, pracowników młodzieżowych, nauczycieli, organizacji pozarządowych, firm, instytucji i przedsiębiorców.
Zespół Stowarzyszenia uważnie obserwuje system edukacji i poszukuje nowych metod, które nie tylko go uzupełnią, ale i ulepszą. W ramach działalności EPI funkcjonuje Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska, stowarzyszenie należy również do Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA. W ramach programu Sektor 3.0 organizujemy regularne spotkania dla miłośników nowych technologii TechKlub Kielce.
Obszary działalności EPI to Internet i nowe technologie, młodzież, społeczeństwo obywatelskie oraz edukacja. Młodzież w naszych projektach to nie tylko uczestnicy, ale przede wszystkim pomysłodawcy i współrealizatorzy projektów. Pomagają w realizacji projektów, zyskują nowe umiejętności i zdobywają doświadczenia niezbędne w budowaniu osobowości i sukcesów w życiu zawodowym. Nasze projekty adresujemy nie tylko osobom młodym ale pracujemy również z pracownikami młodzieżowymi lub organizacjami, które działają na rzecz młodzieży. EPI należy do Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA, prowadzimy działalność informacyjną jako Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska.
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów adresowanych do osób młodych, projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, takich jak program "Młodzież w działaniu", program Erasmus+ oraz EFS. Każdy z realizowanych projektów to najczęściej pokłosie poprzedniego lub poprzednich projektów oraz chęć zaangażowania się świętokrzyskiej młodzieży w działania, które mogą wpłynąć na poprawę polityki młodzieżowej na szczeblu lokalnym, regionalnym lub europejskim.
Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Edukacja przez Internet: www.epi.org.pl